Papierformaten

Een belangrijke stap in het bestellen van drukwerk, is het aangeven van het papierformaat. Het papierformaat geeft informatie over de afmetingen van een vel papier of meer nog van jouw ontwerp. Binnen de papierformaten zijn er 2 belangrijke standaarden te onderscheiden: A-formaten en B-formaten. 

✓ A-formaten: Het grootste formaat (A0) heeft een oppervlakte van exact 1 m2

✓ B-formaten: De korte zijde van het grootste formaat (B0) heeft een lengte van 1m

Voor beide reeksen is van toepassing dat de verhouding "lengte-breedte" voor alle formaten hetzelfde is. Daarom ook wel de DIN-formaten genoemd.

A formaten
In de meeste gevallen wordt het papierformaat van drukwerk gebaseerd op een standaard papierformaat. Het populairste papierformaat is A4, dat onderdeel uitmaakt van de genormaliseerde A- formaten. De A-formaten beginnen bij het formaat A0, dat met de afmetingen 841 x 1189 mm een oppervlakte heeft van precies 1 m², en lopen tot A10. Bij elk volgende formaat in de A-formaten, wordt het formaat van de langste zijde gehalveerd. Het formaat A1 is dus gelijk aan een halve A0, enzovoort...

 • A0 841 × 1189 mm
 • A1 594 × 841 mm
 • A2 420 × 594 mm
 • A3 297 × 420 mm
 • A4 210 × 297 mm
 • A5 148 × 210 mm
 • A6 105 × 148 mm
 • A7 74 × 105 mm
 • A8 52 × 74 mm
 • A9 37 × 52 mm
 • A10 26 × 37 mm

B formaten
Soms is een bepaald formaat binnen de A-formaten te groot, maar het volgende formaat te klein. Om deze reden zijn de B-formaten geïntroduceerd. De B-formaten hebben een vergelijkbare indeling als de A- formaten: deze serie formaten loopt van B0 tot B10 en elk volgend formaat is de helft van het vorige formaat. Het verschil tussen beide reeksen heeft te maken met de uitgangspunten.

 • B0 1000 × 1414 mm
 • B1 707 × 1000 mm
 • B2 500 × 707 mm
 • B3 353 × 500 mm
 • B4 250 × 353 mm
 • B5 176 × 250 mm
 • B6 125 × 176 mm
 • B7 88 × 125 mm
 • B8 62 × 88 mm
 • B9 44 × 62 mm
 • B10 31 × 44 mm

Alle formaten
Hieronder nog eens alle formaten in in één afbeelding. Hierbij zijn ook de vierkanten (carré) formaten, en de meest gangbare formaten van omslagen toegevoegd.


BELANGRIJK
In veel gevallen kan je ook kiezen voor je eigen formaat, los van de standaard formaten.